Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

WIZYTA W SEJMIE RP

15092017 

W dniu 14 września br. na zaproszenie Posła RP Pana Waldemara Olejniczka Pani Beata Bany Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, Pani Jadwiga Błażewska Główny Księgowy SPZZOZ w Sierpcu i Pan Juliusz Gorzkoś Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła finansowania szpitali powiatowych w kontekście wprowadzanych reform służby zdrowia oraz stanowiła podstawę do dyskusji i oceny obecnych problemów i zagrożeń oraz szans rozwojowych placówek zdrowia wynikających z wprowadzanych zmian.

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
253602