Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

informacje dla pacjentów

Szpital im. Juliusza Babińskiego SPZZOZ w Sierpcu mieści się przy ulicy Słowackiego 32 w Sierpcu. Realizuje opiekę specjalistyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala :

    Skierowanie do szpitala,
    Dowód osobisty,
    Legitymacja ubezpieczeniowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie,
    Karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
    Wynik grupy krwi - jeśli pacjent posiada.
    Załaczniki do pobrania: Wzór oświadczenia o dostępie do informacji o stanie zdrowia

Oświadczenie należy wypełnić i podpisać w obecności pracownika Szpitala w momencie przyjęcia.

WAŻNE: Kombatanci, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane przyjmowani są poza kolejnością.


Izba przyjęć

Pielęgniarka oddziałowa - Bożena Szulecka , Kontakt: 24/ 275-85-35

Do podstawowych zadań Izby przyjęć należy :

    przyjmowanie pacjentów ze skierowaniem od lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów
    przyjmowanie pacjentów od zespołów karetek ratownictwa medycznego
    udzielanie pomocy pacjentom zgłaszającym się bez skierowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

W Izbie Przyjęć przyjmuje się pacjentów do hospitalizacji w oddziałach :

    wewnętrznym,
    chirurgicznym,
    ginekologicznym,
    rehabilitacyjnym,
    anestezjologii i intensywnej terapii.

Izba przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych w systemie całodobowym na podstawie ważnego ubezpieczenia ( także pacjentom posiadającym ubezpieczenie EK).

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
260146