Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

misja szpitala

Dla Was Pacjenci nasza wiedza, ręce, serca

 "Misją Naszego Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy"

 

Dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązujemy się do :

    prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi :

- usług medycznych,

- środowiska naturalnego,

- bezpieczeństwa i higieny pracy

    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego,
    przestrzegania praw pacjenta,
    stałego i systematycznego podnoszenia wiedzy i umięjętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
    poprawiając warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu,
    ciagłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych,
    współpracy z zewnętrznymi instytucjami,
    ciągłego doskonalenia wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

 
 "Pacjent naszym przyjacielem a jego zdrowie najwyższą wartością "

 

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
260137